ผลการค้นหา : อธิการบดี

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ เข้าร่วมงานเกษียณ ถักทอใจ สายใย 60 ปี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ...
2023-10-04 10:53:32