ผลการค้นหา : บุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี ...
2023-12-26 13:12:16