Home > Announcement > Announce > Open for new students, regular semester, bachelor's degree, round 1 Portfolio
Open for new students, regular semester, bachelor's degree, round 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 10:59:31

คนรักการออกแบบมาทางนี้ รอบที่ 1 (Portfolio)  เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/


"เราเป็นพื้นที่เปิดโอกาสสำหรับคนรักการออกแบบ แม้ไม่มีพื้นฐาน ทุกคนเป็นนักออกแบบที่ดีได้ ณ สาขาวิชาแห่งนี้"

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

รหัส 2547 การออกแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565

--------------------------------------------------------------------------

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/

>> ฟรี! ค่าสมัครถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 <<