หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ ---> ...
2023-05-01 09:10:14
สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิดให้บริการชั่วคราว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 10 เม.ย. 66 ตั้งแต่ 14.00 น.และกลับมาเปิดให้บริก ...
2023-04-11 10:03:07
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.0 ...
2023-04-04 09:36:03
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขยายเวลารับรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 & ...
2023-04-04 09:31:24
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th ...
2023-04-04 09:25:08
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ...
2023-03-29 10:44:54
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565***ในวันที่ 3 เมษายน 2566***ในหัวข้อ “เ ...
2023-03-29 10:41:42
ประกาศย้อนหลัง