หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 11:49:22

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

#ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2565

#สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/