หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IIoT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบ RFID, Vision, Scada, ERP จากอุตสาหกรรมสู่ระบบการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IIoT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบ RFID, Vision, Scada, ERP จากอุตสาหกรรมสู่ระบบการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 11:57:54

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IIoT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบ RFID, Vision, Scada, ERP จากอุตสาหกรรมสู่ระบบการศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 กันยายน 2565 แก่อาจารย์และบุคลากรหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความสนใจ

.

โดยจัดขึ้น ณ ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

.

รับสมัครจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565

รับจำนวนจำกัด 40 คน (อบรมฟรี พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม)

ลงทะเบียน https://bit.ly/3zaKZCa

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

Line: https://line.me/ti/g/qz4zDlLrU_

Website: https://bit.ly/3bwHA8W

ในวันที่อบรม ผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK / RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าห้องอบรม

.

จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จำกัด