หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกบูธในกิจกรรม "SSRU MARKET"
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกบูธในกิจกรรม "SSRU MARKET"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-15 15:11:33

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกบูธในกิจกรรม "SSRU MARKET" ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 - 20.00 น. บริเวณด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา