หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-10 11:24:13

ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจ

ในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565

โดยจะเปิดให้สมัครสมาชิกผ่านทางชมรมนักศึกษา

ในช่วงระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2565 นี้

แล้วรอพบกับกิจกรรม ความสนุกสนาน กับแบบเต็มรูปแบบ ของ มหกรรมเปิดโลกชมรม ในเดือนตุลาคม นี้ แล้วพบกัน