หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เตรียมพบกับค่ายออกแบบหุ่นยนต์เพื่อความปลอดภัย เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย Open Lounge: Product, Robot and Safety
เตรียมพบกับค่ายออกแบบหุ่นยนต์เพื่อความปลอดภัย เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย Open Lounge: Product, Robot and Safety

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:17:26

เตรียมพบกับค่ายออกแบบหุ่นยนต์เพื่อความปลอดภัย เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย Open Lounge: Product, Robot and Safety ที่จะจัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5 - 6 พ.ย. 2565

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

น้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 จะได้เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้งโปรแกรม การประกอบหุ่นยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการจัดนิทรรศการ


***พิเศษ หากนักเรียนสมัครและชำระเงินเข้าเรียนในสาขาวิชา 3 สาขาดังกล่าว จะได้สิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม และรับฟรี Cardboard Robot ชุดฝึกหุ่นยนต์สำหรับทำกิจกรรมในค่าย เพียงแนบใบเสร็จชำระค่าสมัครเข้าเรียน ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ฯ ผ่าน Google form https://forms.gle/eSp8V1e5ocEEx39t9 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์สุภัสสร ฉิมเฉิด เบอร์โทรศัพท์ 09 3618 5828

Facebook: Robotics Engineering SSRU

Email: robot_eng@ssru.ac.th

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://rbe.fit.ssru.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%88.../open-lounge

.

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 5 ม.ค. 2566

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/

.

Website: https://rbe.fit.ssru.ac.th

Facebook: https://web.facebook.com/RobotSSRU

Twitter: https://twitter.com/robot_ssru/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCn5Sr-9CGv1NfZq5eQlPsow

โรบอทพร้อม: https://bit.ly/3wxQomr