หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:25:08

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

*ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://cutt.ly/Final_Exam

**คู่มือแนะนำระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>> https://citly.me/lXSEG

***คู่มือการสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565>>> https://citly.me/CY7SQ