หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2/2565
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:40:35

การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th