หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-12-08 10:10:34

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

ลิงก์การเข้าร่วมกิจกรรม https://meet.google.com/zfz-zerh-vbo