หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-04-04 09:27:40

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันเลือกตั้ง วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

**สามารถขอระเบียบการ ใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43