หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-04-04 09:31:24

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขยายเวลารับรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  (รอบที่ 1 Portfolio) ถึงวันที่ 16 เมษายน 2566

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

สามารถชำระเงินได้ทาง Mobile Banking Application ทุกธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร.02-160-1380