หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-04-04 09:36:03

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/y1iuVWVYjuaBirWM9  

**กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลการประเมินการปฏิบัติราชการ**