หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟไปปลูกป่า”
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟไปปลูกป่า”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 13:25:53

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟไปปลูกป่า”

***นักศึกษาสามารถ สแกน QR-Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อการแจ้งข้อมูล

แล้วเจอกันวันที่ 20 พ.ค. นี้