หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่3 Admission
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่3 Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-15 10:27:07

“หลักสูตรคุณภาพ ครบทุกสายงาน อาชีพในฝัน”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission

*** ตั้งแต่วันที่  7 - 13 พ.ค. 2566

*** สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com/