หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-29 12:18:53

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”

ในวันที่  26 - 27 กรกฎาคม  2566  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
สามารถ SCAN QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสมัครอบรม