หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > นักศึกษารหัส 66 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถเข้ากลุ่มไลน์คณะและไลน์สาขาของตนเองเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
นักศึกษารหัส 66 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถเข้ากลุ่มไลน์คณะและไลน์สาขาของตนเองเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-29 12:36:08

นักศึกษารหัส 66 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถเข้ากลุ่มไลน์คณะและไลน์สาขาของตนเองเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ