หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต"
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-16 15:31:20

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

"เต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต"

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566  เวลา 11.00-15.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเก็บหน่วยชั่วโมงกิจกรรม

หรือหน่วยชั่วโมงจิตอาสา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

โดย จิตอาสา กยศ. ได้รับ 5 ชั่วโมง

หน่วยชั่วโมงกิจกรรม  ได้รับ  3  หน่วยชั่วโมง

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องสามารถบริจาคได้เท่านั้น

จึงจะสามารถขอรับ หน่วยกิจกรรม หรือจิตอาสาได้

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/UXQK5udd6qxL2oCRA

https://forms.gle/UXQK5udd6qxL2oCRA

https://forms.gle/UXQK5udd6qxL2oCRA