หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม “พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม”
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม “พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-12 10:55:28

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม “พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม” วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 08.39 น.ณ บริเวณองค์พระวิษณุกรรม อาคาร 42