หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สวนนันท์ FUN FAIR เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สวนนันท์ FUN FAIR เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-12 11:01:23

ภายในงาน พบกับกิจกรรมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

>> สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับเกมสุดสนุก

>> สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ การสาธิตการควบคุมแขนหุ่นยนต์สำหรับหยิบจับชิ้นงานบนสายพานลำเลียง (Robotics Arm & Conveyor)

>> สาขาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ  ได้ออกแบบการจัดนิทรรศการงาน FUN FAIR  เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ

บริเวณ ลานองค์พระวิษณุกรรม