หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญนักศึกษารหัส 64-66 เข้าร่วมกิจกรรม "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"
ขอเชิญนักศึกษารหัส 64-66 เข้าร่วมกิจกรรม "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-12 11:27:00

ขอเชิญนักศึกษารหัส 64-66 เข้าร่วมกิจกรรม "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" พบกับ "คุณเขื่อน ภัทรดนัย" ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30-16.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทาชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม