หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-04 11:06:08

รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มี.ค. 67 เวลา 09.00 - 16.00 น. สามารถขอระเบียบการใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ อาคาร 43 ชั้น 1 สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม