หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2566
เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-14 14:37:59

รบกวนนักศึกษาส่งตัวแทนสาขาวิชาติดต่อจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึง 22 มีนาคม 2567 (เฉพาะ กทม.) เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม ถึง 29 มีนาคม 2567 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) (ค่าบริการถ่ายภาพชุดครุย 120 บาทต่อคน) จองคิดถ่ายภาพผ่าน ID LINE: @502ewnbl ตามลิ้งค์ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=502ewnbl หรือ สแกน QR code