หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รายการ CE Talk ได้เริ่มบันทึกเทปรายการเป็นครั้งแรก
28 ม.ค. 2564 รายการ CE Talk ได้เริ่มบันทึกเทปรายการเป็นครั้งแรก ได้รับเกียรติจาก นายพิชัย หอมเกษตร ศ ...
2021-04-12 17:28:10
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
วันที่ 27 มกราคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ของกลุ่มนายปิยว ...
2021-03-17 14:09:44
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564
วานนี้ (25 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2021-03-17 13:59:23
ข่าวปัจจุบัน