หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารคณะเทคโนฯ เข้าร่วมประชุมการเข้าสู่เอตทัคคะกับสวนสุนันทา 4.0
ผู้บริหารคณะเทคโนฯ เข้าร่วมประชุมการเข้าสู่เอตทัคคะกับสวนสุนันทา 4.0วันที่ 6 มีนาคม 2560 ผศ.วีระ โชต ...
2018-10-12 11:44:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2560ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ รักษาราชการใน ...
2018-10-12 11:44:30
ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560
ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ ...
2018-10-12 11:44:23
ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งคณบดี
ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งคณบดีรศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภั ...
2018-10-12 11:42:14
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะเทคโนฯ
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะเทคโนฯวันที่ 17 กุมภาพันธ ...
2018-09-19 16:04:50
ข่าวปัจจุบัน