หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ถ่ายทำเตรียมงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021
3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.สหภพ ...
2021-05-23 18:25:02
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลย ...
2021-05-03 15:39:57
ข่าวย้อนหลัง