หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ
ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ

บทความวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตีพิมพ ...
2023-01-10 15:50:15
บทความวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Engineering Transactions
อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุ ...
2023-01-10 15:47:13
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ “FIT GOT TALENT”
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่ ...
2022-05-10 13:49:14
Olymphic ‘13 : Design Thesis Exhibition
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้จัดโครงการเผย ...
2021-12-13 10:51:08
2D และกราฟิกเคลื่อนไหว + Gather Town
2D และกราฟิกเคลื่อนไหว + Gather Townการแข่งขันวิ่ง (นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ) นักกีฬา 27 คนพ ...
2021-11-17 15:29:22
ข่าวย้อนหลัง