หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 12,000 บาท
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เ ...
2024-01-25 13:39:07
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
วันที่ 11 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้ ...
2024-01-25 10:07:36
ข่าวย้อนหลัง