หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 13:59:44

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุมทอง ไตรรัตน์ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและร่วมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


Download