หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่ บริษัท S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่ บริษัท S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 12:42:44

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์ นำนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่ บริษัท S.B. Furniture Industry Co., Ltd. อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

การทัศนะศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาระบบและกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ MDF เพื่อนำความรู้สู่การสร้างแนวคิดและเทคนิคการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระบบ knock-down เพื่อนำประยุกต์สู่โครงการ Co-Creation ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการร่วมมือ พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่าง บริษัท S.B. Design square และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download