หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าศึกษา ดูงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่ The Crystal SB Ratchapruek
นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าศึกษา ดูงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่ The Crystal SB Ratchapruek

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:49:13

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่ The Crystal SB Ratchapruek โดยได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำตลอดการเยี่ยมชมจากวิทยากรบริษัท S.B. Design square การทัศนะศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาแนวทางและเทคนิคการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระบบ knock-down เพื่อนำประยุกต์สู่โครงการ Co-Creation ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการร่วมมือ พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่าง บริษัท S.B. Design square และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download