หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการ ”พัฒนาจิตเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัย”
โครงการ ”พัฒนาจิตเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-01 10:59:10

โครงการ ”พัฒนาจิตเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัย”


เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ”พัฒนาจิตเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัย” ณ วัดราชาธิวาสวิหาร วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อตนเองและส่วนรวม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ภาพข่าว

นางสาวณธกมล ลูกคำ : รายงาน

Download