หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-19 10:17:25

ผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านกร ทัพพะรังสี 
นายกสภามหาวิทยาลัย


วันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 
ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน

ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าว

Download