หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-17 16:13:03

ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าวDownload