หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ด้านออกแบบ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ด้านออกแบบ ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-09-23 12:50:04

ประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ด้านออกแบบ ครั้งที่ 1/2562


วันนี้ (19 ก.ย. 62) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ด้านออกแบบ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมีอาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องของผู้เรียนในอนาคต โดยมีสาขาวิชาวิชาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย

2. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์

- แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
Download