หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-25 15:28:35

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจารย์วัฒน์ พลอยศรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา


Download