หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 5
ประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-17 13:35:30

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม

Download