หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 6 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 6 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-29 11:23:53

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารคณะฯ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเข้าร่วม


Download