หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-29 11:57:57

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์ต่างๆ ของแบบประเมินฯ และการติดตามการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์
Download