หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-04 18:14:17

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด โดยมีคุณสงกรานต์ เม่นทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในรอบการสมัคร Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
Download