หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-11-11 15:32:35

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์โดย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี นำนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ณ  บริษัท พิมพ์ดี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาครDownload