หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, 3 มิติ ทั้งหมด 17 ท่าน
แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, 3 มิติ ทั้งหมด 17 ท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-11-23 11:33:03

แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, 3 มิติ ทั้งหมด 17 ท่าน

Design Thesis Exhibition นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์ ของเหล่านักศึกษาจากสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download