หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ผลงาน Project Final วิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 4 จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน Project Final วิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 4 จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-14 11:27:22

ผลงาน Project Final วิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 4 จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download