หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากหัวหน้าสำนักงานและบุคลากร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากหัวหน้าสำนักงานและบุคลากร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-10 14:33:42

อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากหัวหน้าสำนักงานและบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download