หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากหัวหน้าสำนักงานและบุคลากร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบของขวัญปีใหม่จากหัวหน้าสำนักงานและบุคลากร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-15 16:27:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมDownload