หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รับมอบของขวัญปีใหม่จาก ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รับมอบของขวัญปีใหม่จาก ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-16 09:36:11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รับมอบของขวัญปีใหม่จากตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมDownload