หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชา IDP เราเป็นสาย Ecotopia อย่างจริงจัง! พวกเราจริงจังกับการรักษ์โลก.. Eco-Product
สาขาวิชา IDP เราเป็นสาย Ecotopia อย่างจริงจัง! พวกเราจริงจังกับการรักษ์โลก.. Eco-Product

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-25 14:09:35

น้องๆ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าสาขาวิชา IDP เราเป็นสาย Ecotopia อย่างจริงจัง! พวกเราจริงจังกับการรักษ์โลก.. Eco-Product จึงเป็นหนึ่งในปรัชญาที่มุ่งไปสู่กระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสาขาวิชานี้

และเมื่อปลายปี 63 ที่ผ่านมา เราได้ไปศึกษาเยี่ยมชม "Precious Plastic Bangkok" โครงการรีไซเคิลพลาสติก ที่เปลี่ยนขยะพลาสติกบ้านๆ อย่างฝาขวดน้ำ ขวดน้ำ กล่องพลาสติก ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งนี้หวังว่าจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนให้เห็นคุณค่าของพลาสติก ว่าไม่จำเป็นต้องกำจัดเสมอไป แต่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าได้เสมอDownload