หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ระบบติดตามการเรียน ใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้า”
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ระบบติดตามการเรียน ใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้า”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-25 15:27:38

15 มกราคม 2564 นายกษิดิส สอนรอด นายทวีศักดิ์ นวนจำปา และนายกานต์ ดำประภา นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ระบบติดตามการเรียนใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้า" โดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกช่วยในการประมวลผลบนซีอีเอ็มโอโอซี (Study Tracking System With Face Detection and Face RecognitionUsing GPU Accelerated on CE MOOC)" ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 (12th National & International Conference) ผ่านทาง Google Meet แบบ Online Presentation ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download